இலங்கை மத்திய வங்கியினால் வெளியிடப்பட்டுள்ள புதிய நாணய மாற்று விகிதங்கள்

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp

இலங்கை மத்திய வங்கியினால் வெளியிடப்பட்டுள்ள இன்றைய (25.11.2021) நாணய மாற்று விகிதங்கள் வருமாறு:

 

நாணயம்                                                               வாங்கும்  விலை                        விற்கும் விலை                       
டொலர் (அவுஸ்திரேலியா) 141.3361 147.5871
டொலர் (கனடா) 155.5712 161.7320
சீனா (யுவான்) 30.7847 32.0648
யூரோ (யூரோவலயம்) 221.9868 230.5160
யென் (ஜப்பான்) 1.7080 1.7768
டொலர் (சிங்கப்பூர்) 144.5293 149.3924
ஸ்ரேலிங்பவுண் (ஐக்கியஇராச்சியம்) 263.3115 271.9690
பிராங் (சுவிற்சர்லாந்து) 211.0305 218.9501
டொலர் (ஐக்கியஅமெரிக்கா) 198.5008 202.9992

அமெரிக்க டொலர்களுக்கு சமமான மத்திய கிழக்கு நாடுகளின் நாணய விகிதங்கள்:

நாடு நாணயங்கள்                           நாணயங்களின்  பெறுமதி
பஹரன் தினார் 533.0825
குவைத் தினார் 663.4056
ஓமான் றியால் 522.0190
கட்டார் றியால் 55.1969
சவுதிஅரேபியா றியால் 53.5768
ஐக்கியஅரபுஇராச்சியம் திர்கம் 54.7146

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Archives

error: Content is protected !!