இன்றைய வெளிநாட்டு நாணய மாற்று விகிதங்கள்

இலங்கை மத்திய வங்கியினால் வெளியிடப்பட்டுள்ள இன்றைய (26.06.2020) நாணய மாற்று விகிதங்கள் வருமாறு:

நாணயம்                                                              வாங்கும்  விலை                          விற்கும் விலை                       
டொலர் (அவுஸ்திரேலியா)124.8934130.6357
டொலர் (கனடா)134.1025139.9630
சீனா (யுவான்)25.189026.9381
யூரோ (யூரோவலயம்)204.4685212.0866
யென் (ஜப்பான்)1.69731.7673
டொலர் (சிங்கப்பூர்)131.7344136.8826
ஸ்ரேலிங்பவுண் (ஐக்கியஇராச்சியம் )229.1502237.1346
பிராங் (சுவிற்சர்லாந்து)190.1755198.1228
டொலர் (ஐக்கியஅமெரிக்கா)183.7600188.4600

அமெரிக்க டொலர்களுக்கு சமமான மத்திய கிழக்கு நாடுகளின் நாணய விகிதங்கள்:

நாடுநாணயங்கள்                          நாணயங்களின்  பெறுமதி
பஹரன்தினார்493.7500
குவைத்தினார்605.5999
ஓமான்றியால்484.2849
கட்டார்றியால்51.2057
சவுதிஅரேபியாறியால்49.6974
ஐக்கியஅரபுஇராச்சியம்திர்கம்50.7575

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

error: Content is protected !!