இன்றைய வெளிநாட்டு நாணய மாற்று விகிதம்

இலங்கை மத்திய வங்கியினால் வெளியிடப்பட்டுள்ள இன்றைய (24.06.2020) நாணய மாற்று விகிதங்கள் வருமாறு:

நாணயம்                                                              வாங்கும்  விலை                          விற்கும் விலை                       
டொலர் (அவுஸ்திரேலியா)126.6787132.4468
டொலர் (கனடா)134.5726140.4481
சீனா (யுவான்)25.251527.0043
யூரோ (யூரோவலயம்)207.2998214.9543
யென் (ஜப்பான்)1.71551.7861
டொலர் (சிங்கப்பூர்)131.7368136.8866
ஸ்ரேலிங்பவுண் (ஐக்கியஇராச்சியம் )229.6894237.6836
பிராங் (சுவிற்சர்லாந்து)193.1563201.1960
டொலர் (ஐக்கியஅமெரிக்கா)184.1000188.8000

அமெரிக்க டொலர்களுக்கு சமமான மத்திய கிழக்கு நாடுகளின் நாணய விகிதங்கள்:

நாடுநாணயங்கள்                          நாணயங்களின்  பெறுமதி
பஹரன்தினார்494.3572
குவைத்தினார்606.7981
ஓமான்றியால்484.8490
கட்டார்றியால்51.2687
சவுதிஅரேபியாறியால்49.7519
ஐக்கியஅரபுஇராச்சியம்திர்கம்50.8199

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

error: Content is protected !!