இன்றைய வெளிநாட்டு நாணய மாற்று விகிதம்

இலங்கை மத்திய வங்கியினால் வெளியிடப்பட்டுள்ள இன்றைய (15.06.2020) நாணய மாற்று விகிதங்கள் வருமாறு:

நாணயம்                                                              வாங்கும்  விலை                          விற்கும் விலை                       
டொலர் (அவுஸ்திரேலியா)123.4288129.6712
டொலர் (கனடா)132.7940138.8396
சீனா (யுவான்)24.802626.9245
யூரோ (யூரோவலயம்)204.6968212.4703
யென் (ஜப்பான்)1.68791.7680
டொலர் (சிங்கப்பூர்)129.9952135.6673
ஸ்ரேலிங்பவுண் (ஐக்கியஇராச்சியம் )227.9557236.0903
பிராங் (சுவிற்சர்லாந்து)190.2820198.3295
டொலர் (ஐக்கியஅமெரிக்கா)182.7400187.7400

அமெரிக்க டொலர்களுக்கு சமமான மத்திய கிழக்கு நாடுகளின் நாணய விகிதங்கள்:

நாடுநாணயங்கள்                          நாணயங்களின்  பெறுமதி
பஹரன்தினார்490.4129
குவைத்தினார்601.8685
ஓமான்றியால்480.9992
கட்டார்றியால்50.8596
சவுதிஅரேபியாறியால்49.3418
ஐக்கியஅரபுஇராச்சியம்திர்கம்50.4145

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

error: Content is protected !!