வாயடைத்து பூனையாகிப் போன தலைவர்! பாராளுமன்றம் கூட வாய்ப்பில்லை!!

அலரி மாளிகையில் நேற்று இடம்பெற்ற கட்சித் தலைவர்கள் கூட்டத்தில் பிரபலமான முஸ்லிம் கட்சித் தலைவர் ஒருவர் கூறினாராம் பாராளுமன்றத்தை கூட்டி இது விடயத்தை பேச வேண்டும் என்று.

உடனே பிரதமர் கேட்டாராம் ‘ஏன் பாராளுமன்றை கூட்ட வேண்டும், அரசை விமர்சிப்பதற்கா?’

வெட்டானெ்றாய் துண்டு ரெண்டாய் போட்டாராம் ஒரு போடு பிரதமர்.

வாயடைத்து பூனையாகிப் போனாராம் ஒரு தலைவர்.

– அரசியலரசன் –

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

error: Content is protected !!